Město Kostelec nad Orlicí - platební portál

Úhrada určené částky výzvy provozovateli vozidla

Kód poplatku: 9749

Zadejte prosím svůj variabilní symbol, jméno, příjmení, e-mail a systém vyhledá, zda jste vedený/á jako plátce, poplatník nebo oba případy. Pokud vyplníte správné údaje, zobrazí se informace potřebné k provedení úhrady místního poplatku.

Tato platební brána umožňuje provedení platby:

  • on-line platební kartou, okamžitá platba (tlačítko Zaplatit)
  • QR platba prostřednictvím chytrého mobilního telefonu (tlačítko QR platba)
  • bankovním převodem (v elektronickém bankovnictví plátce/poplatníka) ve prospěch bankovního účtu města (tlačítko QR platba)

Zobrazená částka určená k úhradě je evidována v agendovém informačním systému města dle vyhledaného rodného čísla a nelze ji dále upravovat.

V případě dotazů kontaktujte správce místního poplatku.

* Tímto beru na vědomí, že město Kostelec nad Orlicí zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (více viz Ochrana osobních údajů - GDPR).