Město Kostelec nad Orlicí - platební portál

Platba místního poplatku za komunální odpad

Kód poplatku: 9022

Zadejte prosím variabilní symbol nebo rodné číslo hlavního plátce poplatku a dále jméno, příjmení, e-mail a stitkněte tlačítko "Zobrazit údaje pro platbu". Platební brána vyhledá, zda jste vedený/á jako plátce, poplatník nebo oba případy. Pokud vyplníte správné údaje, zobrazí se informace potřebné k provedení úhrady místního poplatku.

Při vyhledání hlavního plátce dojde k zobrazení souhrnné částky k platbě za všechny poplatníky připojené k tomuto plátci. Nedoporučujeme provádět platby za jednotlivé poplatníky hlavního plátce.

Tato platební brána umožňuje provedení plateb následujícími způsoby:

  • on-line platební kartou, platba se připíše okamžitě (tlačítko Zaplatit)
  • QR platba chytrým telefonem, platba se připíše během několika dní (tlačítko QR platba)
  • bankovním převodem, platba se připíše během několika dní (tlačítko QR platba)

Zobrazená částka k úhradě je evidována v agendovém informačním systému města dle vyhledaného variabilního symbolu nebo rodného čísla.

Pokud budou na poplatníka vystaveny neuhrazené předpisy místního poplatku za komunální odpad i za předchozí roky, tak jakákoliv přijatá platba od tohoto poplatníka uhrazená městu Kostelec nad Orlicí prostřednictvím tohoto portálu v daném roce bude použita přednostně na úhradu jeho dluhů z minulých let. Pořadí úhrad definuje ustanovení § 152 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů kontaktujte správce místního poplatku: Lenka Žáčková, telefon 777 458 603, e-mail: lzackova@muko.cz.

* Tímto beru na vědomí, že město Kostelec nad Orlicí zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (více viz Ochrana osobních údajů - GDPR).